Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych, jako współadministratorzy, są: Magdalena Świerczek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Cleverlaw Kancelaria Prawna Radca Prawny Magdalena Świerczek”, ul. Warneńczyka 3/5, 30-520 Kraków (NIP: 9451784161) oraz Jarosław Jezierski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Cleverlaw Kancelaria Prawna Adwokat Jarosław Jezierski”, ul. Warneńczyka 3/5, 30-520 Kraków (NIP: 6112610563) (dalej łącznie jako: „Współadministratorzy”).

I. INFORMACJA O COOKIES:

 1. Strona internetowa pod adresem www.cleverlaw.pl wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Gdy korzystacie Państwo z naszej strony, stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Współadministratorów we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów danych, jakim jest umożliwienie prawidłowego działania i kontrolowania ruchu na stronie internetowej. Dane będą przetwarzane jedynie przez czas istnienia uzasadnionego interesu po stronie Współadministratorów.
 3. Każdy Użytkownik może zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, w tym zablokować przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Niektóre zmiany dokonane przez użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookies mogą wpłynąć na działanie i wyświetlanie wszystkich treści na stronie internetowej.

II. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. W ramach umowy o współadministrowanie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:
  • każdy ze Współadministratorów odpowiada za wykonanie wobec Państwa obowiązków informacyjnych w zakresie, w jakim otrzymuje on dane osobowe;
  • każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa;
  • możecie Państwo wykonywać swoje prawa przewidziane przez RODO wobec każdego ze Współadministratorów. Współadministratorzy zobowiązali się do stałej współpracy w zakresie realizacji Państwa żądań.

  Kontakt ze Współadministratorami jest możliwy poprzez wspólny punkt kontaktowy:

  • Wspólny punkt kontaktowy Współadministratorów:
   • adres: ul. Warneńczyka 3/5, 30-520 Kraków,
   • telefon: +48 12 341 78 49,
   • mail: sekretariat@cleverlaw.pl,

  • bądź poprzez skierowania zapytania do poszczególnych Współadministratorów:

  • r. pr. Magdalena Świerczek
   • telefon: +48 608 334 889,
   • mail: m.swierczek@cleverlaw.pl

  • adw. Jarosław Jezierski
   • telefon: +48 667 363 577,
   • mail:  j.jezierski@cleverlaw.pl

 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przekazania odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy/maila/telefon pytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu podjęcia zainicjowanych przez Państwa działań przed zawarciem z Państwem umowy oraz w celu wykonania takiej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO), lub w celu nawiązania z reprezentowanym przez Państwa podmiotem współpracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie plików cookies informacje zawarto w pkt. I niniejszej Polityki prywatności.
 3. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dotyczą (ewentualnie od podmiotów, które Państwo reprezentujecie) i mogą być przekazywane:
  • podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Współadministratorów - w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu;
  • podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe;
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe;
  • podmiotom współpracującym ze Współadministratorami przy wykonywaniu usług prawniczych, takim jak: adwokaci, radcowie prawni, notariusze, doradcy podatkowi.
 4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe - podane w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/zarezerwowania terminu spotkania - w okresie utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji - przez okres roku. Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane przez czas negocjacji umownych/trwania umowy, a w razie nie zawarcia umowy lub po jej wygaśnięciu - w okresie niezbędnym dla celów dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, zarezerwowania terminu spotkania, lub do ewentualnego zawarcia i realizacji umowy.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
 8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Współadministratorów, organom władzy publicznej oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Współadministratorów.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).