Kancelaria CleverLaw specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Odpowiadając na potrzeby naszych klientów, zapewniamy kompleksową pomoc we wszystkich kluczowych dziedzinach prawa.

W zakresie naszej działalności leżą następujące obszary:

W ramach Kancelarii CleverLaw zapewniamy Państwu kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Oferujemy wsparcie prawne zarówno dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, jak i dla spółek prawa handlowego.

  W zakresie usług oferowanych przez Kancelarię leży w szczególności:
 • projektowanie i analiza umów, udział w negocjacjach,
 • pomoc prawna przy zawieraniu, rejestrowaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego,
 • pomoc prawna w prowadzeniu bieżącej dokumentacji spółek, wsparcie przy zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy,
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej.

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów z tzw. branży kreatywnej oraz sektora IT, dla których prawo własności intelektualnej stanowi niezwykle istotny element działalności.

  Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:
 • projektowanie i analizę umów dotyczących przeniesienia praw autorskich, umów licencyjnych, a także dotyczących stworzenia oprogramowania, czy dostawy sprzętu komputerowego,
 • pomoc prawną przy rejestracji znaków towarowych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, w tym reprezentację przed sądami.

Obsługujemy przedsiębiorców aktywnie działających w Internecie, zapewniamy pomoc prawną przy wdrażaniu i prowadzeniu stron i sklepów internetowych, aplikacji mobilnych.

  Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji prawnej, w tym regulaminów i polityk prywatności (uwzględniających w szczególności przepisy konsumenckie oraz RODO),
 • projektowanie i analizę umów dotyczących usług internetowych,
 • reprezentowanie w sporach z zakresu prawa internetowego, w sporach z konsumentami.

Każda działalność gospodarcza wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego nasza Kancelaria zapewnia Państwu wsparcie we wdrożeniu i utrzymaniu procedur oraz dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych, spełniających wymagania RODO.

  Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:
 • kompleksowy audyt przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie dokumentacji prawnej obejmującej m. in.:
  • Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych,
  • Politykę Ochrony Danych Osobowych,
  • Politykę bezpieczeństwa informacji,
  • Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • Klauzule informacyjne dla klientów i kontrahentów,
 • bieżące wsparcie prawne w procesie przetwarzania danych, w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w przedsiębiorstwie,
 • reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej,
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego.

Zapewniamy reprezentację na każdym etapie postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze). Nasi prawnicy występują zarówno w charakterze obrońców oskarżonych, jak i pełnomocników pokrzywdzonych przestępstwem.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe. Doświadczenie to wykorzystujemy również w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób ubezpieczonych.

Pomagamy m. in. w sprawach dotyczących roszczeń z ubezpieczeń komunikacyjnych, czy ubezpieczeń turystycznych.

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie prawa pracy zarówno w ramach stałej obsługi, jak i poprzez reprezentację w postępowaniach sądowych, czy administracyjnych.

Pomagamy w przygotowaniu aktów wewnątrzzakładowych, takich jak: regulaminy pracy, układy zbiorowe i regulaminy wynagradzania. Wspieramy w tworzeniu dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Reprezentujemy pracodawcę w sporach z pracownikami.

W ramach Kancelarii CleverLaw zajmujemy się stałą obsługą prawną firm z branży budowlanej oraz działających na rynku nieruchomości.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne przy inwestycjach budowlanych, przygotowujemy, opiniujemy umowy związane z inwestycjami, zapewniamy reprezentację w toku postępowań administracyjnych.

Ponadto wspieramy inwestorów, wykonawców i podwykonawców w sporach budowlanych, pomagamy przy transakcjach sprzedaży nieruchomości.

Posiadamy również doświadczenie w obsłudze pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.